Reisjärven Vesiosuuskunta on tehnyt terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin.

Ympäristöterveysvalvonta on hyväksynyt riskiarvioinnin 26.5.2020.

 

Päiväys
-