Kesän aikana on tullut useita vesijohdon katkaisuja lähinnä valokuitu- ja sähköjohtoverkkojen rakentamisista johtuen.
Vesijohdon paineen laskun vuoksi voi johdon seinämiin kertynyt sakka liueta veteen ja veden väri voi muuttua ruskehtavaksi.
Tällöin vettä kannattaa juoksuttaa kunnes vesi on jälleen kirkasta. Vesi on muutoin täysin käyttökelpoista.

Jos ongelma pitkittyy niin kannattaa olla yhteydessä vesilaitokseen. Putken huuhtelua voidaan tehostaa esim. käyttämällä vesimittarin sihti pois juoksutuksen aikana.

Päiväys
-