Reisjärven Vesiosuuskunta

Reisjärven Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1963. Osuuskunnan omistavat jäsenet. Vesiosuuskunta toimii Reisjärven kunnan alueella ja tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön talousveden laatukriteerit täyttävää vettä.

Laitoksella on kaksi vedenottamoa, jotka sijaitsevat Paavolanharjun ja Kantinkankaan soraharjuilla. Vettä ei osteta ulkopuolisilta toimittajilta, eikä sitä myöskään myydä muille tahoille.

Yleistä tietoa

  • Jäsenmäärä 1076 kpl
  • Vesijohtoverkostoa n. 273 km
  • Vesiliittymiä 1170 kpl
  • Laskutettu vesimäärä 247 616 m3 (v. 2023)
  • Henkilökuntaa 2 henkilöä
  • Hallituksen puheenjohtaja Mauri Heinonen
  • Toimitusjohtaja (sivutoiminen) Juha Koponen
  • Liikevaihto 371 345,95 euroa (v. 2023)

 

Vesikoulu -mainoskuva

Joka päivä on vesi päivä -mainoskuva  Pytty -mainoskuva