Toimitamme kuluttajien käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään itse tuottamaa pohjavettä. Paavolanharjun ja Kantinkankaan vedeottamot sijaitseva soraharjuilla, molemissa on käytössä siiviläkaivot. Osuuskunta toimittaa vettä 850 - 900 m3/vrk. Vedenottamoiden veden käsittelynä on alkalointi. Alkalointi suoritetaan kalkkikivikäsittelyllä. Raakavesi nostetaan kalkkikivialtaaseen, jossa vesi suodattuu, siitä vesi ohjautuu alavesisäiliöön ja lopulta verkostoon. Kantinkankaalla vesi hapetetaan; vesi suihkutetaan kalkkikivien pintaan. Kalkkikivi (rouhe) vaihdetaan noin viiden vuoden välein, tarvittaessa kalkkikiveä lisätään.


Veden laatua tarkkaillaan säännöllisellä näytteiden otolla, kerran vuodessa pumppaamoiden raakavedestä, sekä neljä näytettä verkostovedestä; Kangaskylän Pitokartanosta, terveyskeskuksesta ja Kristilliseltä kansanopistolta. Näytteet lähetetään tutkittavaksi SeiLab Oy Haapaveden toimipisteeseen.

 

Pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, pohjavesien korkeuksia tarkkaillaan ja mitataan määräajoin. Osuuskunnassa on varauduttu työajan ulkopuolella tapahtuvien vikojen ja häiriöiden hoitamiseen varallaolojärjestelmällä.